Samí Abdulnour

V roce 2022 Dokončil magisterské studium na Liberecké Fakultě umění a architektury pod vedením Jiřího Suchomela. Na téže fakultě mezi lety 2019 a 2020 studoval výtvarná umění u Stanislava Zippeho. Absolvoval semestrální ateliérovou stáž na FA ČVUT. Od roku 2021 je členem Roman Brychta Architekti.

Autor momentálně nemá žádné články