Akademické náměstí

Navržená objemová kompozice budov Fakulty Výtvarných umění a Architektury VUT vychází z fenoménu ateliéru. Oživili jsme si prvek ateliérového okna. Ateliérové okno v sobě skrývá tajemství múzy. Toto skrývání je velice jemné. Okno láká. V noci prozářené plochy vydávají svá svědectví. Tento prvek se stal naším nosným výrazovým tématem. Je autentický, živý. Abychom dostali potřebný počet ateliéru je nutno blok areálu rozřezat na jednotlivé objekty. Řez se stává intimní ulicí. Mezi budovami vzniká vztah podobný k napnuté šňůře se spodním prádlem v Neapoli. Nic není a nemusí být skryto. V parteru jsou budovy propojeny pasáží, která se stává krytou či otevřená platforma míšení. Chceme, aby se tu tvořilo = žilo.

Klient/Client: Vysoké učení technické v Brně
Autoři/Authors: Roman Brychta, Petr Lešek, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister
Spoluautoři/Co-Authors: Bohdana Simonová
Status: Soutěž, 2. místo

Projektil architekti

Akademické náměstí

  • 2008
  • Brno