Sportovní centrum

Motto: Sport je součást života ve městě.

Analyzujeme provoz sportovního areálu i prostředí městské části. Vyhodnocujeme stavebně historický stav jednotlivých objektů. Ponecháváme kvalitní objekty a bouráme to, co je prostorově a dispozičně nefunkční (šatny a zázemí), či necitlivým stavebním zásahem zničené (Sokolovna). Pietně opravujeme Tyršův dům. Sportovní halu technicky a prostorově zkvalitňujeme. Nové objemy racionálně přidáváme/vrstvíme ke stávajícím objektům. Navrhujeme hlavní komunikační tepnu, z níž lze vstoupit nebo nahlédnout do všech tělocvičen. Přehledný provoz, kde se potkávají cvičenci v různých dresech a s různým náčiním. Důležitý sdílený prostor. Pohyb uvnitř areálu komunikuje s pohybem ve městě. Architektonickým výrazem nových budov reflektujeme okolní zástavbu města. Areál se stává přirozenou součástí Tyršova náměstí a parteru centra města.

Klient/Client: Město Chrudim
Autoři/Authors: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Tomáš Bouma
Spoluautoři/Co-Authors: Klára Stárková, Adam Hašpica
Status: soutěž, odměna

Projektil architekti

Sportovní centrum

  • 2014
  • Chrudim