UMPRUM 2014 výroční výstava

Instalace byla založena na recyklaci fundusu předchozí výstavy Finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého 2014. Stěny fundusu byly rozebrány na jednotlivé moduly, které pak byly jemně instalovány do prostoru, a tak vytvořily jednotlivá zákoutí, zástěny a stoly/sokly pro vystavené studentské práce. Instalace a pořadí děl byla vytvořena intuitivně. Ve studentských pracích jsme hledali společné motivy a způsoby zobrazení. Vznikla tak expozice náhodných střetů prací studentů architektury a textilu, volného umění a grafického designu, která umožnila pozorovat velmi úzké vizuální vazby zdánlivě vzdálených uměleckých disciplín. Na syrový výraz expozice navázali i grafičtí designéři, kteří všechny popisky a texty nastříkali na stěny pistolí, která je běžně používaná v logistickém průmyslu na označování balíků.

Klient/Client: Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Autoři/Authors: Roman Brychta, Cyril Říha, Vít Havránek,
Jaroslav Skácel, Richard Rozhoň (vizuální styl)
Kurátoři výstavy: Roman Brychta, Cyril Říha, Vít Havránek
Status: realizace, dočasná výstava

Richard Rozhoň
Jaroslav Skácel
Vít Havránek
Cyril Říha

UMPRUM 2014 výroční výstava

  • 2014
  • Praha