CEFRES knihovna

Dostali jsme za úkol navrhnout úpravy v parteru památkově chráněné funkcionalistické stavby od architekta Říhy. Navrhli jsme otevření fasád do dvora, u něhož nám jako inspirace posloužila stávající fasáda knihovny ústavu a myšlenka vytvořit co nejotevřenější prostory, které budou mezi sebou přes dvůr komunikovat, a tak i fakticky využívat vlastní plochu dvora. Do otevřeného prostoru se značnou výškou stropů jsme navrhli vysoké regály knihovny a vložili ochoz s prostorem pro studium. Vše je provedeno v černé barvě, která vytváří tmavé pozadí barevných a bílých hřbetů knih. Návštěvník je hned po vstupu do prostoru obklopen knihami a je v přímém vizuálním kontaktu s dvorem. Prostředí je velmi soustředěné a lze ho systémem osvětlení a závěsů proměňovat.

Klient/Client: Ustav pro českou literaturu AV ČR
Autoři/Authors: Roman Brychta, Ondřej Hofmeister, Tomáš Bouma
Status: realizace
Fotograf: Andrea Thiel Lhotáková

Projektil architekti

CEFRES knihovna

  • 2015
  • Praha