Studijní a vědecká knihovna

Objekt půdorysného tvaru písmene X. Geometrie objektu přeškrtnutím pozemku toto místo neruší, ale zviditelňuje. Průchozí parter umožňuje účast na životě okolí, jeho podporu a ovlivňování. Plášť budovy z litého betonu podtrhuje dynamičnost a čitelnost tvaru /odlitá litera/. Je perforován kulatými okny zvolenými pro schopnost vytvořit intimní a soustředěné vnitřní prostředí. Okna jsou nepravidelně rozmístěná ve dvou výškách podle vnitřních prostor v rámci řádového rastru /kód/. Velká prosklení na koncích ramen u Hradecké ulice zakončují a prosvětlují hlavní prostory. Studovny v posledním patře jsou prosvětleny kruhovými světlíky.

Knihovna získala Cenu v soutěži Grand Prix architektu 2009 – Národní cenu za architektu cenu v kategorii novostavba a titul stavba roku 2009.

Klient/Client: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Autoři/Authors: Roman Brychta (hlavní architekt), Adam Halíř, Petr Lešek, Ondřej Hofmeister,
Zuzana B. Horecká, Jana Honecová, Jean-Marie Delafontaine, Ondřej Doležal, Pavlína Doležalová, Filip Mont, (vizuální styl),
Martina Novotná (umělecké dílo)
Spolupráce: Markéta Jurečková, Jan Kolář
Status: Realizace, 1. Cena v architektonické soutěži

Projektil Architekti
Martina Novotná
Deltaplan
Kultivar
Pixl-e

Studijní a vědecká knihovna

  • 2008
  • Hradec Králové