Smuteční síň

Předprostor smuteční síně definujeme kamennými zdmi a vysazujeme v něm třešňový sad v pravidelném rastru. Mezi třešně vkládáme čtverec – místo smutečního setkávání, které je ve výšce 3 m přikryto deskou. Tuto desku perforujeme vysokým válcem, jenž vytváří prostor posledního rozloučení. Architektura smuteční síně je tak založena na kontrastu barevném/světelném i geometrickém. Základní půdorys v kontextu urbanismu je čtvercový a tmavý, zatímco interiér má kruhový  půdorys  a bílou smuteční síň ve tvaru válce, kterou prosvětluje střešní světlík. Vnější tmavá betonová fasáda je zjemněna motivem labyrintu, který plní jak estetickou, tak symbolickou funkci. Povrch stěny v interiéru bílé smuteční síně je řešen jemnou nástěnnou abstraktní malbou. V současné době realizujeme první etapu projektu, kterou je kolumbárium v prostorách městského hřbitova.

Klient/Client: Město Vysoké Mýto
Autoři/Authors: Roman Brychta, Renata Horová, Jaromír Hárovník (koncept uměleckých děl), Zdeněk Sendler (krajina)
Spolupráce/Cooperation: Jan Karásek
Status: Soutěž 1. místo, v realizaci

Very Popular Form
Zdeněk Sendler

Smuteční síň

  • 2022
  • Vysoké Mýto