Sociální object Hudečkova

Architektura domu podporuje snahu o vizuální „přitlačení“ objemu k zemi. Proto jsme zvolili výrazné horizontální římsy, které obíhají celý dům a jejichž hloubka se dle vnitřních funkcí mění. Kompozice je tvořena třemi objemy navzájem mezi sebou posunutými. Toto posunutí dělí parter budovy na veřejné náměstí, intimní park a květinovou zahradu. V posledním objektu vytváří římsa balkony, a tak se zde interiér nejvíce propojuje s okolním parkem. Parter domu je převážně prosklený a do náměstíčka je vybaven veřejnými funkcemi, které posilují interaktivitu obyvatel s okolím. Sociální objekt je v projektové přípravě, ovšem bez naší účasti. Praha 4 bohužel zadala zpracování projektu jiné firmě. Aktuální podoba projektu je nám neznámá.

Klient/Client: Městská část Praha 4
Autoři/Authors: Roman Brychta, Renata Horová, Jan Karásek
Status: soutěž, 1. místo

Sociální object Hudečkova

  • 2020
  • Praha