Středisko ekologické výchovy Sluňákov

Dům je navržen jako obydlená terénní vlna, která je plynule zapojena do okolního terénu. Jeho architektura se uplatňuje směrem na jih prosklenou fasádou s terasou a barevným mobilním stíněním, na východ a částečně na sever dvěma zářezy vstupů. Zakřivený tvar půdorysu navrženého domu je inspirován tvarem sluneční ekliptiky. Objekt je z poloviny jednopodlažní a z poloviny dvoupodlažní. Hlavní náplní objektu je vzdělávání školní mládeže v jednodenních a týdenních programech ekologické výchovy. Objekt Centra je navržen jako energeticky úsporná stavba s využitím moderních alternativních zdrojů energie.

Budova získala hlavní cenu Grand Prix architektu 2007 – Národní cena za architekturu, Cenu ministra životního prostředí 2007 a Nominaci ČKA na Mies van der Rohe Award 2009.

Klient/Client: Magistrát města Olomouce s přispěním Státního fondu životního prostředí ČR
Autoři/Authors: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister, Petr Lešek,
Jana Honecová, Zuzana B. Horecká (vizuální styl), Miloš Fekar (umělecká díla)
Spolupráce: Kateřina Horáková, Katarina Jägerová, Lenka Slívová
Status: Realizace

Projektil architekti
Miloš Fekar
Kultivar

Středisko ekologické výchovy Sluňákov

  • 2006
  • Olomouc