Svazková škola Chýně-Hostivice

Navrhujeme školu jako kompaktní budovu. Ta je sdíleným, veřejně přístupným parterem a vlastní střešní zahradou propojena s objektem tělocvičny a dále s navazujícím atletickým areálem. Vytváříme jasnou hierarchii veřejných, poloveřejných a soukromých prostor. Vnitřní uspořádání školy je založeno na malých klastrech o pěti třídách, které jsou propojeny sdílenou komunikační tepnou s hlavním čtyřramenným schodištěm. Vnitřní prostory jsou v maximální míře propojeny se školní zahradou, která je srdcem areálu.

Klient/Client: Svazek obcí Chýně – Hostivice
Autoři/Authors: Roman Brychta
Spoluautoři/Co-Authors: Jan Karásek, Eliška Martínková, Vladimír Votava
Status: soutěž

Svazková škola Chýně-Hostivice

  • 2021
  • Chýně