Městská knihovna

Budova Městské knihovny je koncipována jako kompaktní struktura uzavřených a otevřených prostor. Mohli bychom hovořit o abstrahovaném modelu historického centra města. Jsou zde uličky hlavní, boční i slepé, náměstí, nádvoří, paláce. Vše je však zaklopeno pláštěm, který strukturu objímá, zavírá. Ve výsledku tedy stojíme před kompaktním objemem domu, který z vnějšku napovídá o vnitřním strukturovaném prostoru. V interiéru pracujeme s jemnými odstíny. Knihovna je místo setkávání a my jsme navrhli strukturu prostor pro různé způsoby sdílení místa ve městě.

Klient/Client: Město Kutná Hora
Autoři/Authors: Roman Brychta, Petr Lešek
Spoluautoři/Co-Authors: Ivana Dvořáková, Bohdana Linhartová
Spolupráce/Cooperation: Petr Kniha (inženýr projektu)
Status: Dokumentace k územnímu řízení

Projektil architekti

Městská knihovna

  • 2010
  • Kutná Hora