Náměstí Svobody

Navrhovaný koncept má ambici nabídnout soudobý kultivovaný veřejný pobytový prostor s důrazem na udržení velkého podílu zeleně, stromů, květin a trávníků. Koncept proměny Náměstí svobody je založen na posílení prostupnosti prostoru náměstí. Hlavní směry prostupnosti jsou zachovány. Měřítko zpevněných ploch je přizpůsobeno provozu a požadovaným funkčním náplním náměstí. Na jižní straně vzniká v okolí nové kašny atmosféra komorního náměstí obklopeného zelení. Podél ulice Čs. armády prostor naopak otevíráme volnému pohybu všemi směry. Funkční obsazenost náměstí a jeho vybavení parterovými prvky vychází ze sociologického průzkumu, který jsme společně s městem nechali zpracovat před zahájením práce na návrhu. Aktuálně projednáváme dokumentaci ke stavebnímu povolení.

Klient/Client: Město Kladno
Autoři/Authors: Roman Brychta, Aleš Steiner, Pavlína Malíková, Eliška Martínková
Spolupráce/Cooperation: Agáta Sibaiová, Barbora Lišková, Eliška Olšanská, Hana Jánská, Lucie Klicperová, Jindřich Pinc (Socionauti) – sociologický průzkum
Status: Dokumentace pro stavební povolení

Steiner a Malíková krajinářští architekti
Socionaut

Náměstí Svobody

  • 2022
  • Kladno