Nový pavilon Slovanské epopeje

„Účelem mého díla nikdy nebylo bořit, ale vždy stavět, klást mosty…“
A. Mucha.

Zabýváme se formou prostoru pro vlastní expozici Slovanské epopeje. Konzultujeme s hlavním restaurátorem. Nalézáme základní principy pro vystavení obrazu. Severní přirozené osvětlení, odstup od obrazu = celek; přístup k obrazu = detail. Navrhujeme jeden prostor pro celou epopej: Sál Slovanské epopeje. Návštěvník může vnímat dílo jako celek ve své velikosti. Konfrontace diváka s celkem i s jednotlivými obrazy.
Na sál navazuje restaurátorská dílna. Sál umísťujeme do levitujícího hranolu, schránky…

Klient/Client: Útvar rozvoje hl. m. Praha
Autoři/Authors: Roman Brychta
Spolupráce/Cooperation: Anna Švehlíková, Pavel Šťastný
Status: studie

Projektil architekti

Nový pavilon Slovanské epopeje

  • 2011
  • Praha