Rekonstrukce UMPRUM, etapa 1-2

Vysoká škola uměleckoprůmyslová, původně Akademie výtvarných umění postavená podle plánů Františka Schmoranze ml. a Jana Machytky z roku 1882, je snad již jediná a poslední umělecká škola, které nebyla po roce 1989 rekonstruována. V roce 2021 se otevřela nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici. Dílny ze sklepních a přízemních prostor se odstěhovaly do nové budovy. Nakreslili jsme studii celkové rekonstrukce budovy na Palachově náměstí. Ovšem na tuto celkovou rekonstrukci není dostatek finančních prostředků. A tak jsme byli nuceni postupovat po etapách. První etapa obsahovala úpravy prostor bývalých dílen na učebny, ateliéry a místnosti pro administrativu školy a nový depozitář/archiv. V druhé etapě byly rekonstruovány toalet, byla zvýšena jejich kapacita a vybudovány bezbariérové toalety. V současné době pracujeme na etapě 3.

Depozitář knih, původní knihvazačská dílna

Modelovna a archiv, původní sádrovna a sklady

Ekonomické a personální oddělení, původně keramická dílna

Studijní a zahraniční oddělení, původně ateliér Průmyslového designu

Ateliér fotografie, původně sítotisková dílna

Ateliér průmyslového designu

Učebna, původně dílna knihtisku

Ateliér grafického designu, původně textilní dílna

Toalety

Klient: Vysoká škola uměleckoprůmyslová
Autoři: Roman Brychta, Markéta Mráčková, Barbora Šimonová,
Marcela Koukolová, Pavel Štěpán
Interiér kanceláří: Johana Němcová
Fotografie: Jan Maštera (nový stav), Markéta Mráčková, Barbora Šimonová (původní stav)

Projektové pracoviště UMPRUM
Cosa.cz

Rekonstrukce UMPRUM, etapa 1-2

  • 2022
  • Praha