Smichov City

V rámci daného urbanistického řešení navrhujeme detailnější řešení jednotlivých bloků. V obytných blocích náš návrh podporuje výrazovou různorodost jednotlivých bytových sekcí. Koncept této sekce je založen na principu činžovních pater s menšími byty a velkým bytem, který je navržen ve formě atypické vily umístěné na střeše objektu. Administrativní bloky při Radlické ulici jsme spojili do větších bloků. Jsou navrženy velmi racionálně s požadavkem na maximální variabilitu pronajímaných prostor. Výraz je velmi jednoduchý s horizontálním oknem a možností umístění nápisů na fasády. V současné době jsou v realizaci tři námi navržené bytové sekce.

Klient/Client: Sekyra Group a.s.
Autoři/Authors: Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister,
Ondřej Šorm (typografie)
Spoluautoři/Co-Authors: Bohdana Linhartová, Marek Sankot, Klára Táboříková
Status: soutěž

Projektil architekti
Very Popular Office

Smichov City

  • 2015
  • Praha